Türkiye’nin ham çelik üretimi mayısta yüzde 11,6 arttı

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) tarafından yapılan açıklamaya göre, yılın ilk 5 ayında ise üretim yüzde 19,8 oranında artışla, 15,5 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Nihai mamul tüketimi Mayıs ayında yüzde 16,2 oranında azalış göstererek, 3,4 milyon ton seviyesine gerilerken, Ocak-Mayıs döneminde 2023 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 2,1 azalışla 16,1 milyon ton seviyesine ulaştı.

Mayıs ayında çelik ürünleri ihracatı, miktar yönünden %45,9 oranında artışla 1,1 milyon ton, değer yönünden ise yüzde 24,8 artışla 850,9 milyon dolar oldu.

Ocak-Mayıs döneminde, 2023 yılının aynı dönemine kıyasla ihracat, miktar itibariyle yüzde 48,6 artışla, 5,4 milyon ton, değer itibariyle yüzde 26,2 artışla, 4,0 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

2024 yılının Mayıs ayında ithalat, 2023 yılının aynı ayına göre, miktar yönünden yüzde 29,1 azalışla 1,5 milyon ton, değer yönünden ise, yüzde 29,8 azalışla 1,3 milyar olarak gerçekleşti.

Ocak-Mayıs döneminde, 2023 yılının aynı dönemine kıyasla ithalat, miktar itibariyle yüzde 12,1 azalışla 7,1 milyon ton, değer itibariyle yüzde 17,5 azalışla 5,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

2023 yılının Ocak-Mayıs döneminde 46,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2024 yılının Ocak-Mayıs döneminde yüzde 71 seviyesine yükseldi.

Türkiye en fazla üretim yapan 15 ülkesi arasında

TÇÜD’nin verilere ilişkin değerlendirmesi şu şekilde:

“Mayıs ayında ham çelik üretimimizin yüzde 11,6 artışla 3,2 milyon seviyesine yükselmesinin de katkısı ile 2024 yılının ilk 5 ayında ham çelik üretimimiz yüzde 19,8 artışla, 15,5 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Böylece Türkiye, dünya çelik üretiminde 8. sırada yer alsa da, yılın ilk beş ayındaki performansı ile dünyanın en fazla üretim yapan 15 ülkesi arasında, Vietnam’dan sonra, üretimini en çok arttıran 2. ülke konumuna ulaştı.

Yılın ilk 5 ayında toplam çelik ürünleri ihracatımız %48,6 oranında artışla 5,4 milyon ton seviyesine yükseldi. Avrupa Birliğine (AB) yönelik ihracatımız ise aynı dönemde yüzde 113 artışla 1,9 milyon tona ulaşarak, son 5 yıldaki ortalamayı yakaladı. Ancak AB’nin çelik ithalatına 2018 yılından beri uyguladığı koruma önlemlerini, 2026 yılının Haziran ayına kadar iki yıl daha uzatma kararı alması bu olumlu gelişmeyi gölgeledi.

Çelik ürünleri tüketiminin yüzde 2,1 oranında gerilediği 2024 yılının ilk 5 ayında, ithalâtın yüzde 12,1 oranında azalması sebebiyle, tüketim içerisindeki ithalatın payı yüzde 42,6 seviyesine geriledi. Özellikle yüksek katma değerli ürün ihracatındaki artış, yassı ürün ihracatının Mayıs ayında yüzde 68,4, beş aylık dönemde yüzde 80,4 gibi yüksek bir oranda artmasında etkili oldu. OVP hedeflerine ulaşılabilmesi açısından önem taşıyan çelik üretimi ve ihracatındaki artış eğiliminin devam ettirilebilmesi, 2021 yılı üretim ve ihracat seviyelerinin aşılabilmesi için, özellikle Çin ve diğer Uzak Doğu ülkelerinden yapılan ithalatın sınırlandırılması, Dahilde İşleme Rejimi uygulamasının gözden geçirilmesi ve başta enerji olmak üzere, girdi maliyetlerini düşürecek tedbirler alınarak, rekabet gücünün arttırılması önem taşıyor.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir